Εικόνες μεταλλικές

Είναι κατασκευασμένες από κράμα μετάλλου για να μην αλλοιώνονται στον χρόνο.
Δεν είναι επάργυρες, ώστε να μαυρίζουν.
Από 3,00 ευρώ έως 20,00 ευρώ το τεμάχιο, αναλόγως με το μέγεθος.